17.12.2023 Presentatie boek “Knuffelsjudo” van Yos Loten


Zondag 17 december presenteerde judo-pedagoog Yos Lotens zijn nieuwste boek “Knuffelsjudo”. De creatieve judoleraar overhandigde in het Corpus gebouw te Oegstgeest het eerste exemplaar van zijn boek aan zijn eerste judoleraren Alex van Staveren en Paul Goederaad. Zij gaven vervolgens een volgend exemplaar aan Henk Gerla (Zorg en Zekerheid), Benny van den Broek (Judo Bond Nederland) en Gwen Spies (Welzijnskwartier).

Vervolgens gaf Yos Lotens in het theater van het Corpus gebouw nog een workshop aan de talrijk aanwezige jeugd. Lotens bracht kinderen en hun ouders in beweging met zijn Knuffelsjudo onder het mom van “Judoplezier met een knuffeldier“. Schitterend!

Verdere info over het boek dat in januari verschijnt vind je HIER

Informatie over Yos vind je op www.yoslotens.nl

Ook zijn andere boek en lesmethodiek ‘Waarde(n)vol Budo’ is de moeite waard. Info hierover vind je HIER

Bekijk alle foto’s HIER

 

KRIJG 10% KORTING OP WWW.NIHONSPORT.NL MET DE CODE NIHONSPORTBLOG10

GROTE KNUFFELDIEREN ALS GEREEDSCHAP VOOR RESPECT


De Week van Respect 2023 begint in de week van 6 t/m 12 november. Sinds 2006 wordt deze nationale campagne gehouden. Organisaties en gemeenten werken samen om jongeren te inspireren en activeren voor een respectvolle samenleving. Veel van deze activiteiten vinden plaats in het basisonderwijs.

Sportpedagoog en judoleraar Yos Lotens gaat met zijn team van trainers met grote knuffeldieren als gereedschap op bezoek bij basisscholen als onderdeel van YoLo-training. Op unieke wijze, met veel plezier en actief bewegend werken kinderen aan respectvol gedrag. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het herkennen en bestrijden van ongewenst (pest)gedrag. De trainingen helpen basisscholen bij het versterken van een veilig pedagogisch klimaat. In de week van Respect worden YoLo-trainingen gegeven in Noordwijk (dinsdag, woensdag en donderdag) en in Hoogmade (vrijdag). Jaarlijks geeft ‘judopa’ en ‘pedachogelaar’ Yos met zijn team meer dan 700 groepen trainingen.

Yos’ nieuwste boek KNUFFELSJUDO (met voorwoord van Prof. Dr. Nicolette Schipper- van Veldhoven, hoogleraar sportpedagogiek) is bijna af!

Het boek wordt op 17 december gepresenteerd voor 500 bezoekers in het Leidse Corpus met onder andere een korte clinic. De opbrengst van het boek gaat naar Kika.

Zie www.knuffelsjudo.nl voor meer informatie.

Yos Lotens was al vaker in het landelijke nieuws met o.a. items over veilig vallen voor kinderen, binnen de sport en voor ouderen; zie onderstaande linkjes.

Wij denken dat Knuffelsjudo een passend nieuwsitem is tijdens de Week van Respect en wij zouden het leuk vinden als u hier bij uw redactie aandacht aan zou besteden. Wij helpen u graag mee wanneer u hiervoor (beeld)materiaal, opnamen of extra informatie nodig heeft. Bel of mail mij gerust als u vragen heeft!

Met vriendelijke groet,
Martin van Dam, YoLo-training (PR) tel: 06 52 033 652

Jeugdprogramma ZAPPSPORT-TOPDOCS

Artikel in editie van Zorg en Zekerheid – aug. 2023

https://www.zorgenzekerheid.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/de-judotraining-v an-yos.htm

YOLO-training : Skills for life

Jeugdjournaal:

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2090971-zo-val-je-van-een-paard.html

Lotens is ook ontwikkelaar bij de Judo Bond Nederland:

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/jbn-tuimeljudoplus

Aandacht voor YoLo-trainingen op RTV Katwijk:

Veilig vallen in het bewegingsonderwijs


In deze maand is er een interessant artikel verschenen in het vakblad van Leraren Lichamelijke Opvoeding over VEILIG VALLEN, waaraan ik mijn medewerking heb verleend.
Mirka Janssen (Hogeschool van Amsterdam/ALO, lector lectoraat Bewegen in en om school) pleit daarin, net als bewegingsonderwijs-goeroe Wim van Gelder, voor het implementeren van valoefeningen in de bewegingslessen van kinderen. Het onderdeel ‘leren vallen’ is nu zelfs opgenomen in het curriculum van de ALO -Academie voor Lichamelijke Opvoeding- te Amsterdam.
Het aanleren van o.a. de koprol voorover wordt daarmee van een ondergeschikt belang geacht.
Iets waarvoor ik me al sinds 1978 heb ingezet.
YES!!!
Lees het artikel hier: artikel vallen oktober 2021

Pitch Waarde(n)vol budo bij NVJJL – profileer je met budo-gedrag!


In het afgelopen weekend kregen budo-authoriteit Edgar Kruyning (martial arts expert met de meeste dangraden in Europa met o.a. 8e dan jujutsu, 7e dan judo, 7e dan aikido en tevens bevlogen Ambassadeur Waarde(n)vol Budo) en Yos Lotens (auteur) tijdens de NVJJL-jaarvergadering 30 minuten spreekruimte toebedeeld om het project Waarde(n)vol Budo in de spo(r)tlights te zetten en hun gelijknamige clinic van 28 november a.s. en start van hun campagne aan te kondigen om budoleraren te motiveren budogedrag bij hun leerlingen gericht op de voorgrond te promoten en te belonen vanuit hun budo-sport.

 

Dit, naast alle gebruikelijke budotechnische -en wedstrijdgerichte aspiraties.

Hiermee kunnen sportscholen en verenigingen zich profileren t.a.v. andere sporten. Alhoewel wat hen betreft wel wat meer spreektijd gewenst was en bij toehoorders de belangstelling duidelijk groeiende was, bleven deze sprekers naar behoren binnen de aan hun aangegeven grenzen.

 

(Boekjes, budo-badges en polsbandjes te bestellen bij Nihon Sport.)

www.nihonsport.nl

DOE FF RUSTIG!


Als zelfrespecterend ADHD-er trok deze titel me erg aan en besloot ik tot aankoop en lezen. Dat is gelukt; van A tot Z.

Zelden geeft een grootmeester in martial arts openhartig zoveel privacy prijs om daarmee als inspirator te kunnen zijn om budowaarden, principes van de martial arts / gevechtskunsten, te gebruiken in je dagelijks leven en daarmee niet alleen beter voor jezelf maar om dat ook voor anderen te zijn.

Hoe je herkenbare en eigentijdse valkuilen, teleurstellingen en tegenslag kunt voorkomen of pareren en je uiteindelijk sterker kunnen maken. Edgar, bevoorrecht met en altijd krachtig gesteund door zijn powervrouw Audrey, beschrijft helder dat oplossingen vaak simpeler zijn dan gedacht als je persoonlijk echt rustiger vaarwater verkiest of naar zuurstof happend weer boven water wilt komen. Hoe je overeind kunt blijven in onverwachte stormen waar iedereen in zijn leven in verzeild kan raken. Hoe je je kompas moet houden en wat je moet doen om op koers te blijven of die te hervinden. Hoe je je zeilen kunt verzetten en je roer kunt omgooien als je die keuze, als stuurman van je eigen leven, eenmaal durft te maken en niet langer wilt wachten op het afnemen of draaien van de wind. Dat het daarvoor nóóit te laat is.

Fijn dat Edgar ook een energieke doorgever wil zijn van de vele wijsheden die hij heeft ontdekt en heeft verzameld bij talrijke budomeesters en levenskunstenaars die op zijn pad zijn gekomen en die hij daarvoor bewust heeft opgezocht. Niet alleen op de mat in de talrijke dojo’s waar hij trainingen en seminars verzorgt, maar zeker ook daarbuiten. Het boek zet doorlopend aan tot zelfreflectie en actie, zonder belerend te willen zijn; voor iedereen die zichzelf en zijn of haar geluk (uiteindelijk) serieus wenst te nemen en die dat (als cadeau!) ook aan anderen gunt.

Van harte aanbevolen!

Nieuwe landelijke campagne met ‘Val ok!’


-35 jaar publicaties over VALTRAINING  (1986-2021)-

Na eerdere landelijke campagnes m.b.t. veilig vallen zoals ‘Vallen is ook een sport’ (voor bewegingsonderwijs- effectiviteit wetenschappelijk aangetoond), ‘Fit en Veilig’ (voor hippische sporters), ‘Zeker op je zadel’ 1 en 2 (cyclische sporters; wielrennen en mountainbiken), ‘Zeker Bewegen’ (voor de ouder wordende mens- bekroond tot beste beweegprogramma voor ouderen 2019) is er nu VAL OK! (=Yos’ 9e titel en 5e landelijke campagne over valtraining.)

10 mei a.s. is de verwachte aftrap door VeiligheidNL van de nieuwe landelijke campagne om de opmerkelijk talrijke valletsels (82% van alle letsels!) onder de jeugd te gaan bestrijden met VAL OK!

VAL OK! is bedoeld voor het bewegingsonderwijs van de basisschool, voor de BSO’s en Kinderopvang en bovendien voor ouders/verzorgers.

Talrijke oefeningen die helder en eigentijds beschreven zijn en met filmpjes worden verduidelijkt door acteurs, actrices en vlogster Mara (7).

Samen met collega en maatje Arno Zahradnik ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met VeiligheidNL. Informatie en clinics op aanvraag: yoslotens@hetnet.nl

Yos Lotens – 0642591645

“IK GA NOOIT MEER VAN JUDO AF!” -budo-badge motiveert-


Blije woorden uit de mond van Geljer Soldaat (11), toen hij van zijn ‘judojuf Esther’ (FMT Sport) de budo-badge voor op zijn oranje band kreeg uitgereikt.  Als hoogst gegradueerde in zijn groep toont hij zich een voorbeeld voor andere judoka’s, in het bijzonder t.a.v. de waarden REI (respect) en MAKOTO (eerlijkheid). Esther: ”Geljer trekt nieuwe kinderen gelijk op in de groep en helpt met oefeningen en randori’s zó, dat iedereen een succesbeleving krijgt. Geljer, al sinds zijn 5e op judo,  staat bekend als ‘goudeerlijk’, ook als hij boevenstreken laat zien”.

Het boekje ‘Waarde(n)vol Budo’ had hij eerder van De Sint gekregen.

De trotse Geljer wenst iedereen een gelukkig nieuwjaar.

Nieuw binnen Karateschool Furinkazan: Waarde(n)vol Budo!


Bron: Facebookpagina Furinkazan – Oisterwijk
De 8 belangrijke budowaarden staan centraal binnen onze school en hier wordt tijdens de lessen en bij activiteiten actief aan gewerkt.
Sinds kort met behulp van het Waarde(n)vol budosysteem voor kinderen tot en met 16 jaar, die als beloning van het gedrag naar budowaarden en normen een badge per band kunnen verdienen.
Het wordt per individu bekeken wanneer deze wordt uitgereikt en in ieder geval per examen. Een leerling kan op examen wanneer deze én aan het curriculum voldoet én laat zien door zijn/haar gedrag dat hij/zij bekend is met één of meerdere budowaarden en deze heeft toegepast. Per leerling wordt kort toegelicht waarom deze de badge verdiend heeft.
Kortom we werken aan zelfdiscipline, zelfbeheersing, zelfvertrouwen en zelfverdediging.
De eerste badge is gisteren uitgereikt aan Jochem de Cort, want als er iemand is die hem dubbel en dwars verdiend heeft dan is hij het wel!

Bij Budocentrum RUST is ‘Waarde(n)vol budo’ een MUST!


Bij Budocentrum RUST is ‘Waarde(n)vol budo’ een MUST!

In het Haagse ‘Leidscheveen’ draaien ze er niet omheen: jong en oud geven de budowaarden na vandaag meer inhoud!

RESPECT, VERTROUWEN, VRIENDELIJKHEID, DOORZETTINGSVERMOGEN, ZELFBEHEERSING etc.

Theoretische inspiratiesessie met een mooie gift van de sportschool (Jan Rust) voor KIKA-Stichting Kinderen Kankervrij…heel blij!

Dries Poelstra: Groot(s) project gelanceerd met klein boekje


GROOT(S) PROJECT GELANCEERT MET KLEIN BOEKJE!

Project ‘Waarde(n)nvol budo’ raakt de kern van alle budo. De felbegeerde budo-badges werken in mijn sportschool zeer motiverend om de aangeboden budo-waarden praktisch vorm te geven, te herkennen en te stimuleren in gedrag. Zowel op als buiten de mat. Trots worden de polsbandjes gedragen en hebben een ongekend wervend karakter op de omgeving, zo ervaren wij.

Juist in deze tijd, waarin normen en waarden extra onder het vergrootglas liggen, is dit project een duidelijke meerwaarde binnen ons aanbod en kunnen wij ons nóg beter profileren met onze budo-sporten. Ook ouders zijn er enthousiast over en vinden dit een geweldige aanvulling op het trainen voor wedstrijden en examens. De locale pers bleek hiervoor veel aandacht te hebben.

Als bevoorrecht collega kijk ik al even ‘in de keuken’ van  Yos’ project mee en weet ik inmiddels ook welke mooie tools hij nog in petto heeft om dit project verder te ontwikkelen en uit te dragen m.m.v. grootmeester Edgar Kruijning, Ámbassadeur Waarde(n)vol Budo’.

Wij zijn heel blij met de door Yos Lotens aangereikte content om praktisch en eigentijds de kern van budo(-beoefening) te kunnen uitdragen.

 Dries Poelstra, judoleraar en PVB-beoordelaar en examinator JBN (4e dan)

– van ‘Judo Dries Poelstra’ (met keurmerk JBN), regio Sneek.