KiKa


Als je het boekje “Waarde(n)vol budo – gids voor budo-kids” koopt, steun je daarmee automatisch KiKa. Een deel van de opbrengst van de verkoop van de boekjes en de vergoeding voor mijn clinics komt ten goede aan KiKa.

Waarom een bijdrage voor KIKA?

Als leraar in het onderwijs maakte ik regelmatig mee dat een leerling in mijn klas of bij ons op school met kanker te maken kreeg. In de familie, in het gezin, maar ook zelf. Dat zorgde altijd voor veel angst en onzekerheid. Heftig! Je geloof, je paniek, je pijn, je verdriet, je hoop en je ongerustheid die je dan meemaakt, stellen jezelf en je omgeving erg op de proef, zo heb ik het onlangs ook persoonlijk meegemaakt. Gelukkig ben ik voorlopig hersteld, maar mijn gezondheid en toekomst blijven nog erg onzeker.

Jaarlijks krijgen ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Op dit moment geneest 75% van deze kinderen. Dat moet en dat kán nog beter! Want elke drie dagen overlijdt er een kind aan kanker. KiKa werft fondsen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over kinderkanker.

Om die reden is een deel van de opbrengst van dit boekje voor het goede werk van KiKa. Maar je kan zelf ook een actie voor KIKA op touw zetten; elke euro is meer dan welkom. Voor meer informatie kun je kijken op: www.kika.nl

Dankjewel, ook namens KIKA,

Yos Lotens