GROTE KNUFFELDIEREN ALS GEREEDSCHAP VOOR RESPECT


De Week van Respect 2023 begint in de week van 6 t/m 12 november. Sinds 2006 wordt deze nationale campagne gehouden. Organisaties en gemeenten werken samen om jongeren te inspireren en activeren voor een respectvolle samenleving. Veel van deze activiteiten vinden plaats in het basisonderwijs.

Sportpedagoog en judoleraar Yos Lotens gaat met zijn team van trainers met grote knuffeldieren als gereedschap op bezoek bij basisscholen als onderdeel van YoLo-training. Op unieke wijze, met veel plezier en actief bewegend werken kinderen aan respectvol gedrag. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het herkennen en bestrijden van ongewenst (pest)gedrag. De trainingen helpen basisscholen bij het versterken van een veilig pedagogisch klimaat. In de week van Respect worden YoLo-trainingen gegeven in Noordwijk (dinsdag, woensdag en donderdag) en in Hoogmade (vrijdag). Jaarlijks geeft ‘judopa’ en ‘pedachogelaar’ Yos met zijn team meer dan 700 groepen trainingen.

Yos’ nieuwste boek KNUFFELSJUDO (met voorwoord van Prof. Dr. Nicolette Schipper- van Veldhoven, hoogleraar sportpedagogiek) is bijna af!

Het boek wordt op 17 december gepresenteerd voor 500 bezoekers in het Leidse Corpus met onder andere een korte clinic. De opbrengst van het boek gaat naar Kika.

Zie www.knuffelsjudo.nl voor meer informatie.

Yos Lotens was al vaker in het landelijke nieuws met o.a. items over veilig vallen voor kinderen, binnen de sport en voor ouderen; zie onderstaande linkjes.

Wij denken dat Knuffelsjudo een passend nieuwsitem is tijdens de Week van Respect en wij zouden het leuk vinden als u hier bij uw redactie aandacht aan zou besteden. Wij helpen u graag mee wanneer u hiervoor (beeld)materiaal, opnamen of extra informatie nodig heeft. Bel of mail mij gerust als u vragen heeft!

Met vriendelijke groet,
Martin van Dam, YoLo-training (PR) tel: 06 52 033 652

Jeugdprogramma ZAPPSPORT-TOPDOCS

Artikel in editie van Zorg en Zekerheid – aug. 2023

https://www.zorgenzekerheid.nl/over-ons/nieuws/nieuwsbericht/de-judotraining-v an-yos.htm

YOLO-training : Skills for life

Jeugdjournaal:

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2090971-zo-val-je-van-een-paard.html

Lotens is ook ontwikkelaar bij de Judo Bond Nederland:

https://www.jbn.nl/kenniscentrum/jbn-tuimeljudoplus

Aandacht voor YoLo-trainingen op RTV Katwijk:

Pitch Waarde(n)vol budo bij NVJJL – profileer je met budo-gedrag!


In het afgelopen weekend kregen budo-authoriteit Edgar Kruyning (martial arts expert met de meeste dangraden in Europa met o.a. 8e dan jujutsu, 7e dan judo, 7e dan aikido en tevens bevlogen Ambassadeur Waarde(n)vol Budo) en Yos Lotens (auteur) tijdens de NVJJL-jaarvergadering 30 minuten spreekruimte toebedeeld om het project Waarde(n)vol Budo in de spo(r)tlights te zetten en hun gelijknamige clinic van 28 november a.s. en start van hun campagne aan te kondigen om budoleraren te motiveren budogedrag bij hun leerlingen gericht op de voorgrond te promoten en te belonen vanuit hun budo-sport.

 

Dit, naast alle gebruikelijke budotechnische -en wedstrijdgerichte aspiraties.

Hiermee kunnen sportscholen en verenigingen zich profileren t.a.v. andere sporten. Alhoewel wat hen betreft wel wat meer spreektijd gewenst was en bij toehoorders de belangstelling duidelijk groeiende was, bleven deze sprekers naar behoren binnen de aan hun aangegeven grenzen.

 

(Boekjes, budo-badges en polsbandjes te bestellen bij Nihon Sport.)

www.nihonsport.nl

Nieuwe landelijke campagne met ‘Val ok!’


-35 jaar publicaties over VALTRAINING  (1986-2021)-

Na eerdere landelijke campagnes m.b.t. veilig vallen zoals ‘Vallen is ook een sport’ (voor bewegingsonderwijs- effectiviteit wetenschappelijk aangetoond), ‘Fit en Veilig’ (voor hippische sporters), ‘Zeker op je zadel’ 1 en 2 (cyclische sporters; wielrennen en mountainbiken), ‘Zeker Bewegen’ (voor de ouder wordende mens- bekroond tot beste beweegprogramma voor ouderen 2019) is er nu VAL OK! (=Yos’ 9e titel en 5e landelijke campagne over valtraining.)

10 mei a.s. is de verwachte aftrap door VeiligheidNL van de nieuwe landelijke campagne om de opmerkelijk talrijke valletsels (82% van alle letsels!) onder de jeugd te gaan bestrijden met VAL OK!

VAL OK! is bedoeld voor het bewegingsonderwijs van de basisschool, voor de BSO’s en Kinderopvang en bovendien voor ouders/verzorgers.

Talrijke oefeningen die helder en eigentijds beschreven zijn en met filmpjes worden verduidelijkt door acteurs, actrices en vlogster Mara (7).

Samen met collega en maatje Arno Zahradnik ontwikkeld in opdracht van en in samenwerking met VeiligheidNL. Informatie en clinics op aanvraag: yoslotens@hetnet.nl

Yos Lotens – 0642591645

Dries Poelstra: Groot(s) project gelanceerd met klein boekje


GROOT(S) PROJECT GELANCEERT MET KLEIN BOEKJE!

Project ‘Waarde(n)nvol budo’ raakt de kern van alle budo. De felbegeerde budo-badges werken in mijn sportschool zeer motiverend om de aangeboden budo-waarden praktisch vorm te geven, te herkennen en te stimuleren in gedrag. Zowel op als buiten de mat. Trots worden de polsbandjes gedragen en hebben een ongekend wervend karakter op de omgeving, zo ervaren wij.

Juist in deze tijd, waarin normen en waarden extra onder het vergrootglas liggen, is dit project een duidelijke meerwaarde binnen ons aanbod en kunnen wij ons nóg beter profileren met onze budo-sporten. Ook ouders zijn er enthousiast over en vinden dit een geweldige aanvulling op het trainen voor wedstrijden en examens. De locale pers bleek hiervoor veel aandacht te hebben.

Als bevoorrecht collega kijk ik al even ‘in de keuken’ van  Yos’ project mee en weet ik inmiddels ook welke mooie tools hij nog in petto heeft om dit project verder te ontwikkelen en uit te dragen m.m.v. grootmeester Edgar Kruijning, Ámbassadeur Waarde(n)vol Budo’.

Wij zijn heel blij met de door Yos Lotens aangereikte content om praktisch en eigentijds de kern van budo(-beoefening) te kunnen uitdragen.

 Dries Poelstra, judoleraar en PVB-beoordelaar en examinator JBN (4e dan)

– van ‘Judo Dries Poelstra’ (met keurmerk JBN), regio Sneek.

Artikel JBN Magazine over ‘Waarde(n)vol Budo’


Ook de Judo Bond Nederland schenkt in het digitale JBN magazine aandacht aan ‘Waarde(n)vol Judo’ van Yos Lotens
Lees het artikel door HIER te klikken
Bestel het boek, de badges of de polsbandjes via:

Raf Titz, auteur, hoofdtrainer Judoteam Duffel, Chairman Kintsugi Judo, 6e dan judo, was lid en voorzitter van de Pedagogische Commissie van de Vlaamse Judofederatie en docent opleidingen


Raf Tits Waardenol Budo

 

“De budosporten worstelen al een hele tijd om zich te profileren binnen het overaanbod van beschikbare sporten. De grote vraag is: “Wat is de meerwaarde van een budosport voor de jeugd?”                                          

Iedereen zal antwoorden: “Een budosport is meer dan sporten, meer dan zelfverdediging, het is een opvoedingsmethode!” Akkoord, maar wat betekent dat?

De grote verdienste van auteur Yos Lotens is dat hij de waarden die behoren tot de budosporten operationaliseert. Hij beschrijft het verwachte gedrag dat bij elke waarde hoort en maakt op die manier die waarden concreet en dus trainbaar en meetbaar.

Als judopedagoog beseft Yos dat hij voor kinderen de boodschap moet verpakken in een verhaal en moet voorzien van een beloning. Het verhaal is dat van de samoerai en van bushido. De beloning is de mogelijkheid voor de budo-kids om een badge te behalen indien ze de budo-waarden beleven in de dojo.

Door dit boekje blijven de waarden die inherent zijn aan budosporten niet ergens mysterieus zweven in de dojo, maar worden ze concreet inzetbaar bij de opvoeding.

Is dit boekje enkel voor budo-kids? De kleuren en de vormgeving zeggen “ja”. Ik meen echter dat elke budocoach of -bestuurder er zijn voordeel mee kan doen om het eigen gedrag te evalueren op basis van de inhoud. Ik heb het althans al geprobeerd”.

Benny van den Broek Coördinator sportparticipatie – Judo Bond Nederland


Benny van de Broek Waardenvol Budo

“Ik heb het handzame gidsje “Waarde(n)vol budo” diagonaal gelezen.                                   

Als vader, judoliefhebber en judoleraar vind ik vooral de praktische (judo)voorbeelden van het duiden van de budowaarden in het dagelijkse leven interessant en bruikbaar. Met leuke quotes van bijvoorbeeld Astrid Lindgrens schepping Pipi Langkous:“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.

In feite is het boekje een mini moreel kompas voor iedereen, zowel op als naast de mat! Een thematiek die in onze vluchtige, individualistische en consumptie en hedonisme gedreven samenleving gelukkig af en toe weer zichtbaar is. Deze gids is daar een mooi voorbeeld (pareltje) van.                                                        

Je ziet dat Yos Lotens’ jarenlange ervaring en expertise in de omgang met kinderen hierin tot uitdrukking komt. Veel zaken komen in dit gidsje samen.

Of de budo-kids in groten getale het boekje gaan lezen is natuurlijk nog maar de vraag. “Een boek lezen, wat is dat en hoe moet dat?”          

Maar dat ontslaat ons nooit van de morele plicht om structurele aandacht te geven aan deze tijdloze en cultuur overstijgende waarden in onze sport(en).

Yos heeft wederom laten zien deze handschoen met verve op te willen en kunnen pakken!”

 

Het verhaal achter het boek “Waarde(n)vol Budo”


Lees ook het persoonlijke verhaal van Yos Lotens achter zijn nieuwste boek “Waarde(n)vol Budo”

Onderstaand het artikel dat onlangs gepubliceerd werd in het vakblad van de NVJJL.

Het boek, de badges en de polsbandjes zijn te bestellen via:

www.waardenvolbudo.nl

www.nihonsport.nl

Een deel van de opbrengst van dit boek gaat naar Stichting Kika

Let op: Levering van alle bestellingen vanaf 16 september 2020 na de uitreiking van het eerste exemplaar.

Waardenvol Budo NVJJL 1 Waardenvol Budo NVJJL 2