Artikel JBN Magazine over ‘Waarde(n)vol Budo’


Ook de Judo Bond Nederland schenkt in het digitale JBN magazine aandacht aan ‘Waarde(n)vol Judo’ van Yos Lotens
Lees het artikel door HIER te klikken
Bestel het boek, de badges of de polsbandjes via:

Raf Titz, auteur, hoofdtrainer Judoteam Duffel, Chairman Kintsugi Judo, 6e dan judo, was lid en voorzitter van de Pedagogische Commissie van de Vlaamse Judofederatie en docent opleidingen


Raf Tits Waardenol Budo

 

“De budosporten worstelen al een hele tijd om zich te profileren binnen het overaanbod van beschikbare sporten. De grote vraag is: “Wat is de meerwaarde van een budosport voor de jeugd?”                                          

Iedereen zal antwoorden: “Een budosport is meer dan sporten, meer dan zelfverdediging, het is een opvoedingsmethode!” Akkoord, maar wat betekent dat?

De grote verdienste van auteur Yos Lotens is dat hij de waarden die behoren tot de budosporten operationaliseert. Hij beschrijft het verwachte gedrag dat bij elke waarde hoort en maakt op die manier die waarden concreet en dus trainbaar en meetbaar.

Als judopedagoog beseft Yos dat hij voor kinderen de boodschap moet verpakken in een verhaal en moet voorzien van een beloning. Het verhaal is dat van de samoerai en van bushido. De beloning is de mogelijkheid voor de budo-kids om een badge te behalen indien ze de budo-waarden beleven in de dojo.

Door dit boekje blijven de waarden die inherent zijn aan budosporten niet ergens mysterieus zweven in de dojo, maar worden ze concreet inzetbaar bij de opvoeding.

Is dit boekje enkel voor budo-kids? De kleuren en de vormgeving zeggen “ja”. Ik meen echter dat elke budocoach of -bestuurder er zijn voordeel mee kan doen om het eigen gedrag te evalueren op basis van de inhoud. Ik heb het althans al geprobeerd”.

Benny van den Broek Coördinator sportparticipatie – Judo Bond Nederland


Benny van de Broek Waardenvol Budo

“Ik heb het handzame gidsje “Waarde(n)vol budo” diagonaal gelezen.                                   

Als vader, judoliefhebber en judoleraar vind ik vooral de praktische (judo)voorbeelden van het duiden van de budowaarden in het dagelijkse leven interessant en bruikbaar. Met leuke quotes van bijvoorbeeld Astrid Lindgrens schepping Pipi Langkous:“Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan”.

In feite is het boekje een mini moreel kompas voor iedereen, zowel op als naast de mat! Een thematiek die in onze vluchtige, individualistische en consumptie en hedonisme gedreven samenleving gelukkig af en toe weer zichtbaar is. Deze gids is daar een mooi voorbeeld (pareltje) van.                                                        

Je ziet dat Yos Lotens’ jarenlange ervaring en expertise in de omgang met kinderen hierin tot uitdrukking komt. Veel zaken komen in dit gidsje samen.

Of de budo-kids in groten getale het boekje gaan lezen is natuurlijk nog maar de vraag. “Een boek lezen, wat is dat en hoe moet dat?”          

Maar dat ontslaat ons nooit van de morele plicht om structurele aandacht te geven aan deze tijdloze en cultuur overstijgende waarden in onze sport(en).

Yos heeft wederom laten zien deze handschoen met verve op te willen en kunnen pakken!”