Veilig vallen in het bewegingsonderwijs


In deze maand is er een interessant artikel verschenen in het vakblad van Leraren Lichamelijke Opvoeding over VEILIG VALLEN, waaraan ik mijn medewerking heb verleend.
Mirka Janssen (Hogeschool van Amsterdam/ALO, lector lectoraat Bewegen in en om school) pleit daarin, net als bewegingsonderwijs-goeroe Wim van Gelder, voor het implementeren van valoefeningen in de bewegingslessen van kinderen. Het onderdeel ‘leren vallen’ is nu zelfs opgenomen in het curriculum van de ALO -Academie voor Lichamelijke Opvoeding- te Amsterdam.
Het aanleren van o.a. de koprol voorover wordt daarmee van een ondergeschikt belang geacht.
Iets waarvoor ik me al sinds 1978 heb ingezet.
YES!!!
Lees het artikel hier: artikel vallen oktober 2021